MALTE WOYDT SITEMAP   EMAIL: info@woydt.be  

HOME    LEKTÜRE:    MEINE PUBLIKATIONEN   ANDERE ZU BRÜSSEL   ANDERE ZU BELGIEN   LINKLISTE

VOLLTEXTE ZUR BELGISCHEN POLITIK
von politikwissenschaftlichem Interesse im Internet

regelmäßig aktualisiert:
..... Wahlergebnisse: VUB Wahlergebnisdatanbankfür Föderalstaat und alle Gliedstaaten.
..... Rechtsquellen: UCL, Bibliothèque de la Faculté de droit: Bibliothèque virtuelle du Droit Belge. Offenbar ganz gut gepflegte Linksammlung zur belgischen Verfassung, Gesetzgebung, Protokollen der verschiedenen Parlamente, Gesetzessammlungen, Rechtssprechung und Verfassungsrechtssprechung...
..... CRISP: Les pouvoirs à Bruxelles - overheden in Brussel. Informative Webseite eines Politikforschungsinstituts, das uns verspricht, sie regelmäßig zu aktualisieren.

2006
..... ASHWORTH, John / GEYS, Benny / HEYNDELS, Bruno (2006): Determinants of Tax Innovation: The Case of Environmental Taxes in Flemish Municipalities, European Journal of Political Economy, 22 (1), 223-247.
..... COFFÉ, Hilde / GEYS, Benny (2006): Heterogeniteit en sociaal kapitaal: Een studie naar de relatie tussen een heterogene bevolkingssamenstelling en het sociaal kapitaal in Vlaamse gemeenten, Tijdschrift voor Sociologie, 27(1), 28-53.
..... GEYS, Benny (2006a): Government Weakness and Local Public Debt Cycles: Evidence from Flemish Municipalities, WZB Discussion Paper SP II 2006-06, Wissenschaftszentrum Berlin.
..... GEYS, Benny (2006b): District Magnitude, Social Heterogeneity and Local Party System Fragmentation. Party Politics, 12 (2), 281-297.
..... GEYS, Benny / HEYNDELS, Bruno (2006): Disentangling the Effects of Political Fragmentation on Voter Turnout: the Flemish Municipal Elections, WZB Discussion Paper SP II 2006-07, Wissenschaftszentrum Berlin.
..... STEYVERS, Kristof u.a. (2006): Dertig jaar gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen. Trends en toekomstscenario's. Konferenzpaper, Politicologeneetmal 2006, 18-19. Mai 2006, Den Haag.
2005
..... Centre d'Economie Sociale van de ULg en door het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven (2005): Het verenigingsleven in Belgi�. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. - Dieselbe Publikation auf französisch: Le secteur associatif en Belgique. Une analyse quantitative et qualitative.
..... BLAISE, Pierre u.a. (2005): De politiek en het verenigingsleven in Belgi�. Een eerste verkenning van het politiek landschap & de vertaling van de standpunten in de verschillende regeerakkoorden in Belgi�. - Dieselbe Publikation auf französisch: Monde politique et secteur associatif en Belgique. Une première exploration du paysage politique et de la traduction des points de vue en présence dans les accords de gouvernement

..... DE KESEL, Ruth (2005): Als Turkse moslims kiezen. De organisatie en mobilisatie van de Turkse gemeenschap in regio Gent in de aanloop van de tweede verkiezingen van Moslimexecutieve in Belgi�.
..... DIERICKX, Lieve (2005):Van het Vlaams Blok naar het Vlaams Belang. Een gewijzigde houding in de Vlaamse dagbladpers? [Magisterarbeit Journalistik Uni Gent]
..... MAERTEN, Mieke / Vanthienen, Annemie (2005):Vlaamse politica's in cijfers. RoSa factsheet no.39.
..... MICHIELSENS, Magda (2005): 175 jaar vrouwen: Gelijkheid en ongelijkheid in België 1830-2005. Raad van Gelijke Kansen voor mannen en Vrouwen.
..... KERKHOF, Gert (2005):Openbaarheid van bestuur op gemeentelijk niveau. Een empirisch onderzoek naar de openbaarheidspraktijk in de steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. [Diplomarbeit Politikwissenschaft KUL]
..... POLFLIET, Tine (2005):Politieke kennis in Vlaanderen. Een comparatieve studie van 16-jarigen en stemgerechtigden. [Diplomarbeit Politikwissenschaft KUL]

2004
..... DECOSTER, Sofie (2004): Wie erfahren die Bewohner der deutschsprachigen Gemeinschaft ihre Identität und das politische Autonomiebestreben? [Diplomarbeit (Übersetzer) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brüssel]
..... HOOGHE, Liesbet (2004): Belgium: Hollowing the Center. Aus: Ugo Amoretti / Nancy Bermeo (Hg.): Federalism, Unitarism, and Territorial Cleavages, Johns Hopkins Press.
..... SEVRANCKX, Elly (2004): Geweld bij betogingen in Belgi� van 1960 tot 1975. [Diplomarbeit Politikwissenschaft KUL]
..... UITERMARK, Justus (2004): Uitdagingen voor een pro-stedelijk beleid in anti-stedelijk Vlaanderen. Ruimte & Planning 24(2): 62-72.
..... VANHOUTE, Bram (2004): Politiek Wantrouwen In De Lage Landen. [Diplomarbeit Soziologie VUB]
..... VERHAS, Christel (2004): Klachtenmanagement in de Vlaamse Overheid. Aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsman en de doorwerking ervan op de regelgeving en het beleid.[Diplomarbeit Verwaltungswissenschaften KUL]
..... Z'GRAGGEN, Heidi / LINDER, Wolf (2004): Professionalisierung der Parlamente im internationalen Vergleich. Institut für Politikwissenschaft Universität Bern August 2004.

2003
..... ADRIAENSSENS, Stef / Van DROOGENBROECK, Michaël (2003):"Ze zijn zo geleerd, mijnheer". Dalende kwaliteit van de politieke vertegenwoordiging in het Belgische parlement (1937-2003).
..... ERK, Jan (2003):Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus�, le nationalisme flamand et la démocratie chrétienne* Politique et Sociétés Vol.�22, no. 1, 2003.
..... GEYS, Benny (2003): Hoe verdeeld is de lokale politiek? Politieke fragmentatie in Vlaamse gemeenten. In: Res Publica 45,4, S.633-650.
..... GIES, Lieve (2003): Up, Close and Personal: The discursive transformation of judical politics in post-Dutroux Belgium. aus: International Journal for the Semiotics of Law 16, h.3, S.259-284.
..... GONTHIER, Adrien (2003): Frontière linguistique, frontière politique: La presse en crise. In: Monde diplomatique, Mai 2003.
..... HANF, Dominik (2003): Der Prozess der europäischen Integration in Belgien. Voraussetzung und Rahmen der Föderalisiserung eines ehemaligen Einheitsstaats. College of Europe (Brugge) - Research Papers in Law 2/2003
..... KULAHCI, Erol / PILET, Jean-Benoît (2003): Elektronische Wahl und politische Beteiligung in Belgien. Vorstellung der ersten Forschungsergebnisse.
..... LEPLAE, Joyca / RYS, Brigitte (2003): De structuur van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen. RoSa factsheet nr.30.
..... MAES, I. / QUAGLIA, L. (2003): The process of European monetary integration: a comparison of the Belgian and Italian approaches. NBB Working Paper Nr. 40.
..... UITERMARK, Justus (2003): De sociale controle van achterstandswijken. Een beleidsgenetisch perspectief. TEIL 1, TEIL 2. Amsterdam: Knag. [niederländisch-belgischer Vergleich; interessant u.a. zur belgischen Städtefeindschaft]
..... VAN CAMPENHOUT, Patrick (2003): Le commissaire passe aux aveux. Entretiens avec Alain Zenner. Bruxelle: Luc Pire.[Zu Reform von Finanzpolitik und -verwaltung]
..... VAN DAMME, M. (2003): Macht en onmacht van de wetgever. Beschouwingen omtrent het moderne wetgevingsbedrijf. Binnenlandse Francqui-leerstoel aan de K.U.B. Academiejaar 2002-2003, 24.02.2003.
..... VAN DAMME, M. (2003): De bijdrage van de afdeling wetgeving van de Raad van State aan het wetgevingsbeleid. Binnenlandse Francqui-leerstoel aan de K.U.B. Academiejaar 2002-2003, 31.03.2003.
..... Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.: zeichen Nr. 3 September 2003: 40 Jahre ASF-Arbeit in Belgien

2002
..... BUELINCKX, Jan (2002): Radicaal-links in Belgi� en de val van de Muur. Hoe overleefden de KP, de SAP en de PVDA de val van het 're�el bestaande socialisme'?
..... BURSENS, Peter (2002): Belgium's adapztation to the EU. Does Federalism Constrain Europeanisation? In: Res Publica Bd. 54, H.4, S.549-598.
..... DESCHOUWER, Kris / MEIER, Petra (2002): Recente en geplande hervormingen van de kieswet. De mogelijke impact op het aantal vrouwelijke verkozenen. Aus: Persmap: Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de politiek 1 juli 2002. In: RoSa: Reader Vrouwen en Besluitvorming . 5 S.
..... DIAZ, Mercedes Matteo (2002): Do quotas matter? Positive actions in the Belgian parliament. aus: Res Publica 2002/1, S.49-72. In: RoSa: Reader Vrouwen en Besluitvorming . 22 S.
..... ERK, Jan (2002): Le Québec entre la Flandre et la Wallonie�: Une comparaison des nationalismes sous-étatiques belges et du nationalisme québécois Recherches sociographiques Vol.43, no 3, 2002
..... GEYS, Benny (2002): Economische Rationaliteit en Opkomst bij Verkiezingen. Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, 15 (1), 20-34.
..... MEIER, Petra (2002): A step forward? A gender perspective on the reform of the Belgian electoral system. Working paper in the context of 'les rencontres du CEDEM' November 14, 2002, Liège. 26 S.
..... MEIER, Petra (2002): Discriminination positive ou discrimination persistante? les rapports du genre et la représentation politique. In: RoSa: Reader Vrouwen en Besluitvorming . 16 S.
..... MEIER, Petra (2002): Nog niet voltooid, gewoon discriminerend, of...? Een vergelijkende analyse van de houding t.o.v. descriptieve vertegenwoordiging in termen van taal en sekse in Belgi�. In: RoSa: Reader Vrouwen en Besluitvorming . 11 S.
..... König-Balduin-Stiftung (2002): Ombudsman: quelles valeurs au coeur de la fonction? Rapport du seminaire du 23 octobre 2001. Niederländische Fassung: De ombudsman: de kernwaarden van de functie. Rapport van het seminarie van 23 oktober 2001.
..... REA, Andrea (2002): Les jeunes d�origine immigrés : intégrés et discriminés. Working paper présenté lors de la Rencontre du CEDEM du 7 mars 2002, ULg, Liège, Belgique. 13 S.
..... ROCHUS, Dirk (2002): Aspekte und Perspektiven des belgischen Föderalismus. Aus: Udo Margedant (Hrsg.) Föderalismusreform: Föderalismus in Europa II Sankt Augustin (Zukunftsforum Politik Broschürenreihe herausgegeben von der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Nr. 51), S.9-29.
..... STEYERS, Kristof (2002): Hoe komen toekomstige vrouwelijke mandatarissen in contact met de lokale politiek? 42 S., In: RoSa: Reader Vrouwen en Besluitvorming. 16 S.
..... TNS-Média u.a. (2002): Médias et citoyens sur la même longueur d'ondes. Bruxelles: Fondation Roi Baudouin.
..... VOS, Hendrik / BAILLEUL, Emilie (2002a) The Belgian Presidency and the post-Nice process after Laeken. ZEI Discussion Papers: 2002, C 102
..... VOS, Hendrik / BAILLEUL, Emilie (2002b) Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: de afrekening en een blik vooruit.

2001
..... Bedrijfsfonds voor de Pers [Niederlande] (2001): Overzicht van het persbeleid in diverse Europese landen: Belgi�.
..... BILLIET, Jaak / SWYNGEDOUW, Marc / DEPICKERE, Astrid / MEERSSEMAN, Erik (2001): Structurele determinanten van het stemgedrag en culturele kenmerken van de kiezerskorpsen in Vlaanderen. De verkiezingen van 1999.
..... BOSSEMAN, Vanessa (2001): De communicatiestrategie van het Vlaams Blok. Evolutie van positionering, doelgroep en boodschap. [Diplomarbeit Kommunikationswissenschaften, Uni Gent]
..... BUELENS, Jo (2001): Greens in Belgium: From local to governmental participation in power. (ECPR Jointsessions Grenoble Working Paper)
..... CELIS, Karen (2001): Vertegenwoordiging in vrouwelijk meervoud. Behartiging van vrouwenbelangen en 'vrouwelijke' vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement, 1995-1999. In: Reader Vrouwen en Besluitvorming.
..... Commission Citoyen, Droit et Société à la Fondation Roi Baudouin (2001): A qui de droit!Vers une relation de qualité entre le citoyen, le droit et la société.
..... DEKKER, P. / BURGER, A. (2001): Het middenveld in comparatief perspectief: non-profitsector en civil society. Aus: Bestuurskunde 10, H.1, S.16.25. [vergleicht die Niederlande mit u.a. Belgien] ..... DELWIT, Pascal (2001): De politieke actoren en duurzame ontwikkeling in België. (Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling Symposium Rio+10 in België: de kloof tussen verbintenissen en beleid, Brussel)
..... DESCHOUWER, Kris (2001): Multilevel systems and political careers: the pleasures of getting lost. (ECPR Jointsessions Grenoble Working Paper). Diskussion von Theorien zu Multi-Level-Parteiensystemen vor dem Hintergrund belgischer und europäischer Erfahrungen
..... ENGEL, Christian (2001): Vers un "fédéralisme à plusieurs niveaux"? Une analyse des procédures et pratiques de la participation des régions au processus décisionnel communautaire: Towards a "federalism of several levels"? An analysis of the procedures and practices of the participation of the regions in the Community decision-making process. EIPASCOPE 2001(1):1-11. Untersucht Belgien, Spanien, Deutschland und Österreich.
    FIERS
, Stefaan (2001): 'Level-hopping' in multi-level political environments: parliamentary careers in Belgium and France (1979-2000). (ECPR Grenoble Workshop paper)
..... JACOBS, Dirk / MARTINIELLO, Marco / REA, Andrea (2001): Changing patterns of political participation of immigrants in the Brussels Capital Region. The October 2000 elections. (Metropolis Conference Paper)
..... JOHNSTON, Michael (2001): Party Systems, Competition, and Political Checks against Corruption. [Belgien ist eigentlich zu reich und zu klein um korrupt zu sein...].
..... KAMPEN, Jarl K. / MADDENS, Bart / VAN DE WALLE, Steven (2001): Klantentevredenheidsmetingen bij de Overheid. Eerste Rapport "Burgergericht Besturen: Kwaliteit en Vertrouwen in de Overheid".
   MADDENS
, Bart / BERGHE, Kristine vanden (2001): The identity politics of multicultural nationalism. A comparison between the regular public addresses of the Belgian and the Spanish monarchs (1990-2000). (ECPR Joint Session Grenoble Paper)
..... MADDENS, Bart / BILLIET, Jaak (2001): Bagehot revisited: The Monarchy as a Factor of Political Support. The Case of Flanders/Belgium. (EGPA Vaasa Conference Paper).
..... MAERTEN, Mieke (2001): De paritaire democratie tussen droom en daad.RoSa factsheet nr.11.
..... MEIER, Petra (2001): Aandacht voor de man-vrouw verhouding in de lokale politiek. (Dexia 55(216), S.49-62. In: Reader Vrouwen en Besluitvorming.
..... MILLER, Henri (2001): Long-term and Cross-cutting Issues in European Governments and Parliaments. Belgium. Freiburg: EURES (im Auftrag des Deutschen Bundestages). dazugehöriger vergleichender "Hauptbericht".
..... NOMDEN, Koen (2001): Labour relations in the Belgian, French, German and Dutch public services. (EGPA Vaasa Conference Paper) (NICHT ZITIERFÄHIGER ENTWURF).
..... SNACKEN, Sonja (2001): Justice et société : une justice vitrine en réponse à une société en émoi ? L'exemple de la Belgique des années 1980 et 1990 Sociologie et sociétés Vol.33, no.1, 2001
..... STROM, Kaare / MÜLLER, Wolfgang C. (2001): Coalition Agreements and governance. (APSA San Francisco Congress Paper). Vergleicht 15 Europäische Länder über den Zeitraum von 1945 bis 1999, darunter Belgien.
..... TEORELL, Jan (2001): När medlemmarna får rösträtt. Om partiledarval och kandidatnomineringar. (SNS författningsprojekt 2001) [Belgisch-britischer Vergleich].
..... WILDEN, Patrick (2001): Sprachpolitik in Belgien - ein Modell für Europa? Studentische Hausarbeit, Uni Tübingen. frühere Fassung (1999). erfrischend engagierte deutsche Arbeit
..... VAN DE CRAEN, Piet (2001): Individual Plurilingualism and Societal Multilingualism in an Official Bilingual Environment in a Trilingual Country. Belgian Language Education in a Historical and European Perspective. Seminar Paper Synopsis. International Seminar Foyer. Multicultural, Multilingual and Peace Education in Multilingual and/or Multireligious Situations. Brussels.
..... VAN DE WALLE, Steven (2001): Trust in government - vertrouwen in de overheid. Belgium - België. Zwei Diagramme mit den belgischen Resultaten der European Value Studies und dem APS Survey.
..... VAN MOLLE, Leen / GUBIN, Eliane (2001): Naar een paritaire democratie. Analyse van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. Algemene conclusies. In: Reader Vrouwen en Besluitvorming.
..... WINTER, Lieven de / TÜRSAN, Huri (2001): La présidence Belge 2001. (Notre Europe - Etudes et Recherches 13) (frz. Fassung) - The Belgian presidency 2001 (Notre Europe Research and Policy Paper 13) (engl. Fassung).
..... WOYDT, Malte (2001): Belgien auf dem Weg zu mehr Rechtsstaat und Demokratie. aus: Becker, Michael u.a.: Rechtsstaat und Demokratie. Theoretische und empirische Studien zum Recht in der Demokratie. Opladen: Westdeutscher Verlag 2001, S.202-223.
..... Der Dezentralisierungsprozeß in Belgien. Brüssel: Studiendienst des Ausschusses der Regionen (EU). Stand: 30.6.2001. Alles in einem einzigen Schaubild!

2000
..... ASPELAGH, Rob u.a. (2000): België en Nederland in beeld. Wat weten, denken en vinden jongeren in België en Nederland van elkaars landen en bevolkingen? Een empirisch onderzoek in opdracht van de Belgisch-Nederlandse Vereniging.
..... BEYERS, Jan / KERREMANS, Bart (2000?): Diverging images of consensus. Belgium and its views on European Integration
..... CELIS, Karen (2000): Het Vlaams Parlement, NPC, en het potentieel voor vrouwen in de politiek. In: Reader Vrouwen en Besluitvorming.
..... DAVIES MURRAY, Sarah (2000): Small States in NATO: Domestic Institutions and Participation in the 21st Century. (ASPA Meeting Paper) [belgisch-niederländischer Vergleich]
..... DEROUBAIX, Jean-Claude / GOBIN, Corinne (2000): Le roi règne, il ne gouverne pas. Il s�adresse au peuple belge (JADT paper).
..... DESCHOUWER, Kris u.a. (2000): Persvoorstelling Enquête over Gemeenteraadsverkiezingen 2000 (ndl. Fassung) Présentation à la presse de l�enquête sur les élections communales 2000 (frz. Fassung) (Dexia Bank).
..... D'HAVELOOSE, Erik (2000): Mijlpalen in de Belgische politieke geschiedenis en vorming van de Belgische staatsstructuur.RoSa factsheet nr.5.
..... DOWNS, William M. (2000): Pariahs in their midst.  "Clean Hands" and "Constructive Engagement" Strategies in Belgium and Norway. (ASPA Meeting Paper)
..... FALLEND, Franz (o.J.): Vielfältiger Föderalismus.Ausgewählte Föderationen im Vergleich. [kurze Übersicht zu USA, Schweiz, Deutschland, Indien, Österreich und Belgien]
..... FANIEL, Jean (2000): Vote brun en banlieu rouge. Une approche qualitative du vote populaire d'extrème-droite à Seraing. (Les Cahiers du Cevipol 2000/3).
..... FIERS, Stefaan (2000): Political Leadershipin a changing partitocracy: The Presidentialisation of Belgian Politics? (ECPR Copenhagen Joint Seeion Paper).
..... HOUTEN, Pieter van (2000): Regional Assertiveness in Western Europe. Political Constraints and the Role of Party Competition. Second Graduate Student Retreat in Comparative Research, Yale University) [Fallstudie mit Flandern und Bayern im Vergleich]
..... HOUTEN, Pieter van (2000): Regional Assertiveness in Western Europe. A Statistical Exploration. (Meeting of the Laboratory in Comparative Ethnic Process Duke University 22-23 April)
..... JONES, Erik (2000): Consociationalism, Corporatism and the Fate of Belgium. (Centre for the Study of European Governance - Working Documents in the Study of European Governance 4)
..... LACCHÉ, Luigi (2000): Constitución, monarquía, parlamento: Francia y Bélgica ante los problemas y "modelos" del constitutionalismo europeo (1814-1848). (Fondamentos 2 - Modelos Constitucionales en la historia comparada).
..... MAGNETTE, Paul (2000): Racism and the Nation State. (Les Cahiers du Cevipol 2000/1).
..... MEIER, Petra (2000): Gender as part of political identity? Gender quota in parliament, government and advisory committees in Belgium. (APSA Annual Meeting paper).
..... MEIER, Petra (2000): The evidence of being present: guarantees of representation and the Belgian example. Aus: Acta politica, 2000, 35(1), S.64-85 In: RoSa: Reader Vrouwen en Besluitvorming. 17 S.
..... PAS, Wouter (2000): Der belgische Föderalismus (Wiener Broschüren - zur niederländischen und flämischen Kultur 10).
..... PENNINGS, Paul (2000): Parliamentary Control of the Executive in 47 Democracies. (ECPR Copenhagen Workshop Paper). [Belgien mit schwachem Parlament].
..... REA, Andrea (2000?): La participation politiques des Belges d'origine étrangère. In: Rea, A., Ben Mohammed, N., Politique multiculturelle et modes de citoyenneté à Bruxelles. S.56-72.
..... RIHOUX, Benoit (2000): Governmental Participation and the Organisational 'Transformation' of Green Parties: a Comparative Enquiry. (PSA-UK COnference Paper London). [insbes. Vergleich Deutschland-Belgien].
..... STOLZ, Klaus (2000):The Regional Political Class in Comparative Perspective: Career Patterns in Western Democracies (IPSA Quebec Congress Paper). [stark statistische Auswertung von Abgeordnetenhandbüchern, Belgien als Musterbeispiel eines zentripetalen Föderalismus]
..... TALIN, Kristoff (2000): Les amants maudits. Heurs et malheurs du couple "religion et politique" en Europe à l'aube du troisième millénaire. Cahiers de recherches sociologiques 33, S.119-147. International vergleichende Studie über politische Orientierung von Christen unter Einschluß Belgiens.
..... THYS, Stefaan (2000): Het Belgisch Europabeleid in de kering? In: Democritos, Vakgroep Politieke Wetenschappen, Gent, jg. 3, nr. 1.

1999
..... BEYERS, Jan (1999?): The Social Basis of European Policy. Some preliminary research results. [über Europabezogenheit von Interessengruppen und Soziale Bewegungen in Belgien]
..... CAUWENBERGHE, Isabelle van (1999): De Belgische politieke partijen en de werkloosheid in de jaren 90. Democritos, Vakgroep Politieke Wetenschappen, Gent, jg. 2, nr. 5.
..... EISINGA, Rob / BILLIET, Jaak / FELLING, Albert (1999): Christian religion and ethnic prejudice in cross-national perspective: a comparative analysis of the Netherlands and Flanders (Belgium). International Journal of Comparative Sociology IJCS, 40: 375-393.
..... HOUTEN, Pieter van (1999): The Politics of Fiscal Autonomy Demands. Regional Assertiveness and Intergovernmental Financial Relations in Belgium and Germany.
..... FAVELL, Adrian / MARTINIELLO, Marco (1999): Multi-national, multi-cultural and multi-levelled Brussels: national and ethnic politics in the 'Capital of Europe' (Transnational Communities online working paper series)
..... GOBIN, Corinne (o.J.): La déclaration gouvernementale dans le système politique belge: texte introductif. Bruxelles: CRISP
..... JACOBS, Dirk (1999): The debate over enfranchisement of foreign residents in the Netherlands and Belgium. Absence of the ethnic minority voice? Paper to be presented at the Joint Sessions of the European Consortium for Political Research, Mannheim, 26-31 March 1999.
..... REA, Andrea: La reconnaissance et la représentation de l'Islam. In: L'ANNÉE SOCIALE 1999, S.269-275.
..... VAN CAUWENBERGE, Isabelle (1999): De Belgische politieke partijen en de werkloosheid in de jaren 90. (Demokritos 5/1999). ..... VOS, Hendrik (1999): Een bijdrage tot het debat over de toekomst van de regio's in Europa. In: Democritos, Vakgroep Politieke Wetenschappen, Gent, jg. 2, nr. 3. [mit einem besonderen Blick auf Flandern]

1998
..... DESCHOUWER, Kris (1998): Recht en Politiek: een dubbele en dubbelzinnige relatie. (aus der Serie "Burger, Recht & Samenleving" der König-Balduin-Stiftung)
..... MARTINIELLO, Marco (1998): Culturalisation des différences, différenciation des cultures dans la politique belge. (Les Cahiers du CERI 20)
..... BEYERS, Jan (1998): Where does supranationalism come from? Ideas floating through the working groups of the Council of the European Union. (European Integration Online Papers Vol.2 No.9) [Vergleich der belgischen Vertreter mit dem europäischen Durchschnitt]
..... BILLIET, Jaak / FROGNIER, André Paul u.a. (1998): 1995 General Election Study Belgium. Codebook and Questionnaire. Leuven: IPSO / Louvain-la-Neuve: PIOP. Inkl. Rohdaten zu allen Fragen [223 S. pdf]
..... COOLSAET, Rik (1998): Continuïteit en discontinuïteit in het Belgisch Europabeleid. In: Res Publica, jg. XL, no.2, S. 179-191.
..... GUBIN, Eliane / VAN MOLLE, Leen (1998): Vrouw en politiek in Belgi�. Conclusies. Aus: Vrouw en politiek in Belgi�. Lannoo, 1998, pp. 317-385. In: RoSa: Reader Vrouwen en Besluitvorming. 18 S.
..... HOOGHE, Marc (1998): Selectieve uitsluiting in het Belgisch politiek systeem. Innovatie en protest door nieuwe sociale bewegingen. Aus: Res Publica 1998, 40(1), S.3-21. In: RoSa: Reader Vrouwen en Besluitvorming. 16 S.
..... JACOBS, Dirk (1998):Nieuwkomers in de politiek. Het parlementaire debat omtrent kiesrecht voor vreemdelingen in Nederland en Belgi� (1970-1997). Gent: Academia Press. [Text wird erst freigegeben, nachdem man per Email ein - gratis - Password erfragt hat.] ..... ROCHTUS, Dirk (1998): Die belgische 'Nationalitätenfrage' als Herausforderung für Europa. (ZEI Discussion Paper C27).
..... STROOBANTS, Marcelle (1998): Le syndicalisme à l'épreuve des critères d'évaluation du travail : Enjeux communs et singularités belges Sociologie et sociétés Vol. 30, no.2, 1998
..... VOORHOF, Dirk (1998): De relatie tussen media en justitie. (aus der Serie "Burger, Recht & Samenleving" der König-Balduin-Stiftung)

1997
..... ACKAERT, Johan / WINTER, Lieven de (1997): Electoral Absenteeism and Potential Absenteeism in Belgium. (Paper presented at the 1996 American Political Science Association Meeting San Francisco)
..... BUELENS, J. / LUCARDIE, A.P.M. (1997): Ook nieuwe partijen worden oud. Een verkennend onderzoek naar de levenshoop van nieuwe partijen in Nederland en België. (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen Jaarbook 1997).
..... JACOBS, Dirk (1997): Nieuwkomers in de Belgische politiek? Bedenkingen over politieke participatie van vreemdelingen. In: Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding: Jaarverslag 1997.
..... KALYVAS, Stathis N. (1997): Religion and Democratization: Belgium and Algeria. (paper for seminar entitled 'Religion and Transition: Algeria and Belgium' presented at the Center for Advanced Study in the Social Sciences of the Juan March Institute in Madrid, on April 11, 1997).
..... LEFEBVRE, Edwige (1997a): The Belgian Constitution of 1831: The Citizen Burgher. (Uni Bremen ZERP Discussion Papers 4/97).
..... TALIN, Kristoff (1997):Pluralisme religieux et politique des � virtuoses du catholicisme � en Europe. Eléments pour une étude comparative des systèmes d'attitudes des religieux et religieuses (Belgique, France, Grande-Bretagne, Irlande). Projektbeschreibung.

1996
..... BARTOLINI, Stefano (1996): Enfranchisement, Equality and Turnout in the European Democratisation Process: A Preliminary Comparative Analysis (Barcelona Working Paper 121). [westeuropäischer Vergleich unter Einschluß Belgiens].

1995
..... COOLSAET, Rik (1995): De Tijdbreuk. De wereld, de Verenigde Naties en België in de 21ste eeuw. In: Wij, de volkeren. België en 50 jaar Verenigde Naties. Roeselare: Roularta, S. 97-119
..... DARMGARD, Erik (1995): How Parties Control Committee Members aus: Herbert Döring (Hg.): Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Campus / St.Martin's Press, S.308-324.
DE WINTER, Lieven (1995): The Role of Parliament in Government Formation and Resignation. aus: Herbert Döring (Hg.): Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Campus / St.Martin's Press, S.115-151.
..... DÖRING, Herbert (1995): Time as Scarce Resource: Government conrol of the Agenda. aus: Herbert Döring (Hg.): Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Campus / St.Martin's Press, S.223-246.
..... JENNY, Marcelo / MÜLLER, Wolfgang C. (1995): Presidents of Parliament: Neutral Chairmen or Assets of the Majority? aus: Herbert Döring (Hg.): Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Campus / St.Martin's Press, S.326-364.[benutzen für Belgien Quellen aus den 60er-Jahren...]
..... MATTSON, Ingvar (1995): Private Members' Initiatives and Amendments.
aus: Herbert Döring (Hg.): Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Campus / St.Martin's Press, S.448-487.

1994
..... BERKENBAUM, Philippe (1994): La Belgacomédie. Bruxelles: Luc Pire.
..... GODARD, Michel / HERSCOVICI, Anne (1994): L'informel ou la cristallisation d'un nouveau Tiers: les associations du domaine socio-sanitaire en Belgique francophone. In: Lien social et Politiques 32 (1994).
..... POULET, Isabelle (1994): Élasticité et résistance de l'informel: les politiques partenariales de prévention en Belgique. In: Lien social et Politiques 32 (1994).
..... OUALI, Nouria / REA, Andréa (1994): Flou institutionnel et formalisation des pratiques de l'informel: les expériences d'insertion professionnelle des jeunes à Bruxelles. In: Lien social et Politiques 32 (1994).

1993
..... GHIJSELS, Hugo (1993): Le Vlaams Blok. Bruxelles: Luc Pire
..... HELLEMANS, Staf (1993): Zuilen en verzuiling in Europa. aus: Becker, U. (red.), Nederlandse politiek in historisch en vergelijkend perspectief, Het Spinhuis, Amsterdam, 1993, S. 121-150.
..... RIHOUX, Benoît (1993): Émergence et developpement des deux partis ecologistes belges: Ecolo et Agalev.(Working Paper 77, Barcelona 1993)
..... VANDEMEULEBROEKE, Jaak (1993?):La mafia des Hormones. Bruxelles: Luc Pire
..... WINTER, Claude-René de (1993): Fonction Royale.

1992
..... GOBIN, Corinne (1992): La déclaration gouvernementale dans le système politique belge. NUR ZUSAMMENFASSUNG! aus: Gobon u.a.: La déclaration gouvernementale...Bruxelles: Crisp
..... LUCARDIE, A.P.M. / TEN NAPEL, H.-M.T.D. (1992): Van confessioneel naar liberaal-conservatief? De ontwikkeling van het CDA vergeleken met christen-democratische partijen elders in Europa In: Jaarboek Dokumentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, S.53-72Vergleich CDA mit u.a. belgischer CVP

1990
..... WINTER, Lieven de (1990): Christian Democratic Parties in Belgium.(Working Paper 13, Barcelona 1990)


Belgische Geschichte
in geschichtswissenschaftlichen Volltexten im Internet


2000

..... GORDON, David (2000): Decentralized Despots or Contingent Chiefs: Comparing Colonial Chiefs in Northern Rhodesia and the Belgian Congo. (University of Natal, Durban, KwaZulu-Natal History and African Studies Seminar).
..... LAGROU, Pieter (2000): The Legacy of Nazi Occupation. Patriotic Memory and National recovery in Western Europe, 1945-1965. Cambridge University Press. [Vergleich zwischen Belgien, Frankreich und den Niederlanden]

..... WILS, Lode (2000): Die flämische Nationalbewegung (Wiener Broschüren - zur niederländischen und flämischen Kultur 10).
1997
..... LEFEBVRE, Edwige (1997b): A Historical Profile of Belgium: From Urban to Modern Belgian Citizenship (Uni Bremen ZERP Discussion Papers 3/97)

letzte Änderung im September 2006
zusammengestellt von Malte Woydt

.

BELGIEN-VORTRÄGE
Mit Dutzenden von Karikatueren. Zu Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Mentalitäten, Deutsch-belgische Beziehungen ... oder von Allem etwas.

siehe auch meine eigenen
PUBLIKATIONEN
  • Belgien auf dem Weg zu mehr Rechtsstaat und Demokratie (2001)
  • Belgische Politik (2003)
  • Belgische Geschichte (2003)

  • und meinen
    CRASH-KURS BELGIEN VERSTEHEN
    zu Geschichte, Politik und Gesellschaft
  • als Wochenendseminar Jan./Feb.

  • MALTE WOYDT   RUE JENATZYSTRAAT 16   B-1030 BRÜSSEL   info@woydt.be   TEL./FAX: 0032/2/216.24.99   UST-NR: BE-547.565.295