MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Waarden (westerse)

“Anders dan het neoconservatisme in de Verenigde Staten … neemt de conservatieve revolte in Nederland – en volgens ons ook in Vlaanderen – een beperkt aantal progressieve waarden over. Het gaat vooral om zaken als vrouwen– en homorechten, individualisme en secularisme. … Deze waarden worden nu gepresenteerd als verworvenheden van onze superieure westerse cultuur, als wezenskenmerken van de Nederlandse respectievelijk Vlaamse volksaard. Kenmerkend is dat de bovengenoemde waarden worden losgekoppeld van de emancipatiebewegingen die ze hebben veroverd en worden voorgesteld als het product van een afgerond proces…”

aus: Jan Blommaert u.a.: Vlaanderen als progressief project: mogelijkheid of fictie? In: Eric Corijn / Peter Saey: Wereldvreemd in Vlaanderen. Berchem: EPO 2014, S.130.

Abb.: Wimo Ambala Bayang: Rocks That Are Far From Innocent, 2012, indoartnow, im Internet.

05/16

23/05/2016 (12:08) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.