MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Europeanisme

“Volgens Bernal werd … de Griekse beschaving, die haar wortels aantoonbaar in de Egyptische, de Semitische en verschillende andere zuidelijke en oosterse culturen vond, in de loop van de negentiende eeuw opnieuw geconstrueerd als ‘arisch’. Haar Semitische en Afrikaanse wortels werden voortvarend uitgewist of aan het oog onttrokken. Aangezien Griekse schrijvers zelf openlijk voor hun hybride culturele verleden uitkomen, name Europese filologen de ideologische gewoonte aan om deze pijnlijke passages in het belang van de Attische zuiverheid, zonder commentaar over te slaan.”

aus: Edward W. Said: Cultuur en Imperialisme. Amsterdam/Antwerpen: Atlas 1994 (US-amer. Orig.-Ausg. 1993), S.44, mit Berufung auf Martin Bernal: Black Athena. New Brunswick: Rutgers 1987, S. 280-336.

08/16

29/08/2016 (0:26) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.