MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Progressieve depressie

“De helft van de adolescenten [heeft] psychische klachten … (slapeloosheid, nervositeit, humeurigheid, futloosheid, het gevoel ongezond te zijn, depressie). … [In de VS gaat] de geestelijke gezondheid … sinds 2010 snel achteruit. … Bij oude, conservatieve mannen wordt nagenoeg geen achteruitgang opgetekend; bij progressieve, adolescente meisjes is ze onrustwekkend groot.

Waarom[?] … De tijd die jongeren op sociale media zitten, blijkt minder impact te hebben dan doorgaans wordt verondersteld. … Het individualisme van conservatieven … wordt getemperd door een sterke verbondenheid met natie, geloof, gezin en/of familie, en door de aanvaarding van de beperkingen die uit de verbondenheid voortvloeien. Het individualisme van progressieven is daarentegen meer zelfbetrokken, gericht op zelfontplooiing en zelfexpressie. Het leidt tot kwetsbaarheid omdat het afhankelijk maakt van de immer onzekere aanvaarding en goedkeuring door anderen.

Over het laatste decennium deden zich daarenboven een aantal ontwikkelingen voor die het progressieve zelf raken. Er was het aanjagen van angst rond het klimaat … [En] het wokedenken … ziet de wereld als een strijd tussen onderdrukkers en slachtoffers. Wie dat met empathie doet, maakt zich het lijden of vermeende lijden van de slachtoffers eigen. Meisjes zijn daar meer toe geneigd dan jongens. …

Hedendaagse progressieve jongeren komen overwegend uit gezinnen die genieten van zogeheten ‘wit privilege‘, ‘klassenprivilege’ en god-weet-welke-privileges. In hun ogen zijn hun ouders en zijzelf de ‘verdrukker’ van de slachtoffers. … De wijze waarop … progressieve meisjes vandaag naar de wereld kijken, bevordert mede-lijden, schuldgevoel, angst en zelf-afkeer. ….”

aus: Mark Elchardus: Onze jongeren lijden te veel maar weren zich. De Morgen, 6.4.24.

05/24

13/05/2024 (14:11) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.