MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Kerkgebouwen

“Het is niet verantwoord, kerken te laten verkrotten omdat er minder kerkgangers zijn. … blijft de zorg voor het materiele patrimonium, die we niet op de rug van de kerkleden kunnen schuiven. Voor wie anders dan de gemeenschap in haar geheel is die taak weggelegd? Kerkgebouwen moeten opnieuw een krachtige rol spelen in de ontwikkeling van ons maatschappelijk leven. Ze moeten, zoals in vroegere eeuwen, centra met uitstralingskracht zijn. Er werden culturele centra gebouwd terwijl er vlakbij prachtige kerken staan.

Is het verantwoord dat mooie en nuttige ruimten slechts voor enkele missen per week gebruikt worden? Dat de toegang tot die plaatsen geweigerd wordt aan mensen en groepen die nieuwe initiatieven willen uittesten? …

Koude en lege kerken kosten elke burger geld. Vaak is het weggegooid kapitaal. Wat belet ons te eisen dat de gemeenschap, die moet instaan voor de meeste kosten, het recht heeft over die gebouwen te beschikken en ze nieuwe functies te geven? …

Elke burger heeft het recht te genieten van de mooie architectuur en de goede akoestiek van die gebouwen.

Ik zie har al voor me, de nieuwe kerk van morgen. … Gonzend van de activiteiten allerhande. Lessen, lezingen, debatten, tentoonstellingen, orgelsessies, concerten, toneelnamiddagen, balletavonden. Mensen met vrije tijd die komen tekenen, schilderen, handwerken …”

aus: Jaap Kruithof: Het humanisme.Berchem: EPO 2001, 74-75.

09/13

12/09/2013 (9:02) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.