MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Cordon Sanitaire

“Het is niet de bedoeling van het cordon om het Vlaams Blok klein te houden of klein te krijgen. Het is wel de bedoeling om het Vlaams Blok van de macht te houden. Dat is tot op vandaag zeer goed gelukt. Misschien was het Vlaams Blok zonder cordon nu al ergens aan de macht. Ik lees en hoor vooral slordig geformuleerde gedachten of gedachten die tot slordige conclusies leiden. Laat die alstublieft niet het glijmiddel worden om de democratie in gevaar te brengen. Onduidelijkheid is het laatste wat we nu nodig hebben.”

“De tekst van het cordon is zeer strikt: er worden geen akkorden gesloten of meerderheden gevormd met het Vlaams Blok. Ofwel blijft die afspraak overeind ofwel niet. Je kunt niet ‘een beetje’ het cordon doorbreken.”

“Het cordon is gebaseerd op een ethische afweging, namelijk dat de democratie niet iets is om in vraag te stellen of over te leveren aan partijen die de spelregels ervan niet respecteren. … Het is toch niet omdat het Vlaams Blok de verkiezingen heeft gewonnen dat de argumentatie die voorheen gold om het cordon overeind te houden nu plots niet meer geldig zou zijn?”

aus: “Laat ons vooral niet morrelen aan de pijlers van de democratie’. Jos Geysels im Interview, De Morgen, 19.6.2004.

“Vanaf 1950 hebben de meeste West-Europese landen gedurende tientallen jaren een feitelijk cordon sanitarie ingevoerd tegen de communistische partijen, hoewel die bijvoorbeeld in Italië en Frankrijk soms bijna 40 procent van de stemmen haalden. Wie heeft dat ooit ondemocratisch genoemd? …

In de eerste plaats gelden in een democratie enkele basiswaarden: de mensenrechten. Iemand als Filip Dewinter, die in 1993 die rechten ‘valse schijnwaarden’ heeft genoemd, en dat nooit heeft verloochend, komt dus voor een plaats in een regering of voor een burgermeesterschap niet eens in aanmerking. Dat geldt eveneens voor een partij die jarenlang racisme en vreemdelingenhaat heeft aangewakkerd, en die stellingen nooit als foutief heeft afgewezen. Het volstaat niet te zeggen dat zoiets niet meer in het programma staat, men moet er duidelijk afstand van nemen en zeggen dat het onaanvaardbaar was.

… in een democratie [wordt] een regering of een schepencollege gevormd … door een partij of een coalitie van partijen die de helft +1 van de zetels heeft. Meer moet dat niet zijn. Het Blok heeft dat nog nooit gehaald. Waarover klaagt men dan? De Britse liberaal-democraten hebben dat ook nooit gehaald en zijn dus nooit in een regering opgenomen. Ik betreur dat, maar het is democratisch gezien volkomen correct.”

aus: Etienne Vermeersch: “Cordon sanitaire”, Het Nieuwsblad, 19./20.6.2004. Zie ook “Wie bekämpft man Rechtsextremismus?”

Zie ook extern Webseite Charta91

06/04

07/10/2007 (22:50) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.