MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Geest van 68

“… hoe de gevestigde orde erin slaagde alle bedreigende gevolgen van 1968 onschadelijk te maken door de zogeheten ‘geest van ’68’ in te lijven en hem daarmee tegen de werkelijke kern van de revolte te keren. … Terwijl mei ’68 een totale (en totaal gepolitiseerde) activiteit nastreefde, heeft de ‘geest van ’68’ die omgezet in een gedepolitiseerde activiteit (nieuwe leefstijlen enzovoort), de vorm van sociale passiviteit. … De westerse boeddhist [bijvoorbeeld] die zich er niet van bewust is dat de ‘waarheid‘ van zijn bestaan juist in de sociale relaties ligt die hij als een louter spel neigt af te wijzen. …”

aus: Slavoj Zizek: Eerst als tragedie dan als klucht. Amsterdam: Boom 2011 (Engl. Orig-Ausg. 2009), S.96/97, 105

11/12

23/11/2012 (23:59) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.