MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Verenigingsleven

“De massamedia … [verwerven] vrijwel een monopolie … op … maatschappelijke communicatie. … De media introduceren … een andere wijze van communicatie, die zich in de plaats kan stellen van de communicatie die totstandkomt via participatie in het middenveld. De sporen van die substitutie zien we in de vaststelling dat televisiekijken de participatie drukt. … Participatie in het verenigingsleven geeft een bepaalde vorm aan de menselijke omgang. Overleg, compromis, vertegenwoordiging, discussie enzovoort maken daar deel van uit. De participatie in het verenigingsleven combineert beperking en mogelijkheid en de voordelen van de lidmaatschap. Dat soort ervaring, waarin de sociale band concreet wordt voorgesteld en beleefd, ontbreekt bij de massamedia. Daar staat de individuele keuze voorop. De ervaring van een ruil van beperkingen en mogelijkheden is afwezig. … Dat leidt tot ervaringen die de zelfideologie schragen …”

aus: Mark Elchardus / Marc Hooghe / Wendy Smits: Verguisd en overbevraagd: het middenveld. In: Mark Elchardus u.a.: Het maatschappelijke middenveld in Vlaanderen, Brussel: VUB 2000, S.53-62.

10/13

15/11/2013 (2:04) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.