MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Terroristen 3

“Veel mensen delen de kenmerken van terroristen, maar bijna niemand wordt terrorist. Dus wat maakt nu precies dat de één wel en de ander niet overgaat tot terroristisch geweld? …

Vaak begint het met afwijkend gedrag …: (kleine) criminaliteit, drugsgebruik of -handel soms. Justitie komt eraan te pas en dikwijls volgt een vrijheidsstraf. In de gevangenis groeit vervolgens het besef dat het leven weinig waard is, dat zij gestigmatiseerd zijn geraakt. …

Op dat moment is de betrokkene klaar voor een nieuwe fase, hetgeen nogal eens een ‘cruciale ontmoeting‘ wordt genoemd. Meestal gaat het om een diepgaand contact met een charismatisch persoon, bijvoorbeeld in detentie, maar ook daarna op internet of via vrienden van vrienden. Dat contact initieert en stimuleert een proces van herleven, een religieus ontwaken, een perspectief op binding. …

Dan volgt vaak de ‘initiatiereis‘, een langer of korter verblijf in (de buurt van) een brandhaard ergens op de wereld waar jihadisten vechten. …

Tot daar de fasen die stilaan vorm krijgen in de vakliteratuur. Dat betekent dat radicalisering niet noodzakelijk verband houdt met achterstelling en het leven in problematische wijken. Zulke omstandigheden … [accentueren] … het probleem van radicalisering …, maar ze zijn er in de kern niet de oorzaak van. Het zijn vooral de ‘cruciale ontmoeting’ en de ‘initiatiereis’ die radicalisering veroorzaken.

De strijd tegen het jihadisme kan slechts gewonnen worden als wordt ingezet op de oorzaken ervan. Dat betekent ten eerste het nadrukkelijk tegengaan van elke vorm van rekrutering en ronselen. … Precies hierop hebben onze veiligheidsdiensten een grote impact, aangezien de ‘cruciale ontmoeting’ voor deze home grown-radicalen hier te lande plaatsvindt.

Ten tweede moet met alle mogelijke middelen vermeden worden dat jonge radicaliserende jongeren een ‘initiatiereis’ kunnen maken. Dat betekent veel strikter en strenger toezien op het uitreizen naar oorlogsgebied (in de huidige situatie Syrië). Mutadis mutandis moet de terugkeer van deze jongeren met uiterste voorzichtigheid worden omgeven, omdat op dat ogenblik als het ware het proces van radicalisering is afgerond en vanaf dan gevreesd moet worden voor jihadistische actie. …”

aus: Elke Devroe / Paul Ponsaers : We moeten nu de échte oorzaken van radicalisering aanpakken. De Morgen, 30.03.2016, [auch online]

03/16

26/04/2016 (16:47) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.