MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Basisinkomen

“Om zo’n basisinkomen voldoende hoog te maken zodat het volstaat voor een leven in waardigheid, moet de sociale zekerheid echter grotendeels worden ontmanteld en verliezen de vakbonden hun macht om over loon- en arbeidsvoorwaarden te onderhandelen…”

aus: Francine Mestrum: Op weg naar een sociaal Europa? In: Eric Corijn / PeterSaey (red.): Wereldvreemd in Vlaanderen. Berchem: EPO 2014, S.121

05/16

23/05/2016 (11:59) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.