MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Fundamentalisme 2

“Kerkvaders zoals Origines in de derde eeuw en Augustinus in de vijfde eeuw gaven al aan dat Genesis zonder problemen allegorisch gelezen kon worden. … Het is dus helemaal geen ‘moderne’ manier van omgaan met heilige teksten …, zoals vaak wordt gedacht. Wat daarentegen wel een modern fenomeen is, zijn christelijke groepen die uiterst krampachtig willen vasthouden aan een letterlijke interpretatie van Bijbelteksten. Deze ontstonden vooral aan het einde van de negentiende eeuw. Een grote groep Amerikaanse christenen had toen hat gevoel dat hun religieuze kijk op de wereld onder druk stond en wenste deze koste wat kost te beschermen. …

Zo werd tussen 1910 en 1915 The Fundamentals gepubliceerd, een serie van negentig essays die als doel hadden om de fundamenten van het protestantse geloof op te lijsten. Deze essays vormden een soort richtlijn voor een brede beweging van christenen die hun gelovigheid weer expliciet opeisten. In overeenstemming met de titel van de essays werden ze de ‘fundamentalisten‘ genoemd. …

En aangezien een van de fundamenten volgens de auteurs van de essays erin bestond de Bijbel letterlijk te nemen, groeiden de fundamentalisten uit tot de belangrijste pleitbezorgers van het hedendaagse creationisme. …

Ook in de islamitische wereld [was het] heel normaal om allerhande teksten symbolisch, metaforisch en allegorisch te lezen. … Een werk als … The Atlas of Creation van Haran Yabya ligt bijgevolg helemaal niet in de lijn van klassieke theologische traktaten. Het bouwt niet verder op de visies van oude islamitische geleerden, maar haalt zijn informatie en argumenten grotendeels van Amerikaanse christelijke instellingen zoals The Institute for Creation Research … uit Texas dat zich vooral tot doel stelt het Bijbels creationisme te promoten. …”

aus: Jonas Slaats: Fast Food Fatwa’s. Over Islam, moderniteit en gewereld. Antwerpen: Davidsfonds 2019, S.104/105.

Abb.: Mauricio Cattelan: Untitled, 2017, im Internet.

05/19

11/05/2019 (10:54) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.