MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Duurzamheid

“In het bekende Brundtlandrapport ‘Our Common Future’ werde duurzame ontwikkeling gedefinieerd als ‘de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties in gevaar te brengen om hun behoeften te voorzien’. … Duurzame ontwikkeling bleek echter snel een dubbelzinnige term: waar aanvankelijk de ‘duurzamheid’ centraal stond, kwam gaandeweg de nadruk meer op de ‘ontwikkeling’ of ‘groei’ te liggen. … Duurzame ontwikkeling leek steeds mer te gaan om een ontwikkeling of groei die ‘duurzaam’ is in de betekenis van een ‘volgehouden’ ontwikkeling of groei …

De oorspronkelijke gedachte wordt met andere woorden op zijn kop gezet: de klimaatcrisis leidt niet meer tot een bezinning over de absurditeit van pakweg oneindige groei op een eindige planeet, ze lijkt nu plots zelfs een kans te bieden om de groei et verder aan te zwengelen. …”

aus: Anneleen Kenis / Mathias Lievens: Duurzamheid: naar een rechtvaardige transitie. In: Eric Corijn / Petwer Saey (red.): Wereldvreemd in Vlaanderen. Berchem: EPO 2014, S.150.

05/16

23/05/2016 (12:24) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Comments are closed.